APAKAH ITU “RAMS”, BAGAIMANA “RAMS” DIHASILKAN DAN APAKAH KEPENTINGANNYA?

RAMS merupakan satu dokumen bercetak yang boleh diterima pakai bukan sahaja di mahkamah (sekiranya wujud kes-kes…